Trợ Giúp

Chat Commands

Did you know?

  • Nếu bạn di chuột lên số bên cạnh phòng chat, bạn sẽ thấy ai đang trong phòng chat đó.
  • Nếu bạn bấm vào username của người gửi tin nhắn, bạn có thể tag họ khi chat