Luật

- Không chính trị - Không xúc phạm/phân biệt vùng miền - Không phân biệt giới tính. - Không chửi bậy - Không quảng cáo/Spam - Không bán hàng. - Cấm public group Zalo, Skype, FB - Cấm public, post các loại thông tin cá nhân (sdt, sdt Zalo, instagram, FB), các loại link khác (discord, vk, twitter..) - Bình luận phải có dấu. Vi phạm ban ngay lập tức!!!