Gái gọi Diệu Nhi 0072, gái miền tây dễ thương, chịt xong sẽ yêu.