Điểm thưởng dành cho Akay Hau

 1. 20

  1000 Messages Addicted | Nghiện LX 1000 bai

  1,000 messages? Impressive! Bạn đã đăng được 1,000 bài rồi sao? Thật đáng ngưỡng mộ! Lưu ý: bạn cần ít nhất 20 likes
 2. 1000

  50,000 Likes | Siêu nhân Like Kim Cương

  50,000 Likes | Siêu nhân Like Kim Cương
 3. 30

  1 Year | 1 Năm

  1 year. Bạn tham gia được 1 năm rồi. Ăn mừng thôi! Lưu ý: ngoài tham gia 1 năm, bạn Cần ít nhất 10 bài và 1 like để được danh hiệu này.
 4. 600

  30,000 Likes | Siêu nhân Like

  30,000 Likes. Danh hiệu số Sieu VIP thiendia.com ít ai có được.
 5. 400

  20,000 Likes | Độc nhất vô nhị

  20,000 Likes. Danh hiệu số 1 thiendia.com ít ai có được.
 6. 200

  10,000 Likes | Người nổi tiếng

  10,000 Likes. Bài bạn đươc thích 10,000 chắc chẳn bạn nổi tiếng nhất ThienDia.Com rồi. Khâm phục!!
 7. 150

  5000 Likes | Người được yêu thích

  5000 Likes. Bài của bạn đạt mốc 5,000 lượt thích. Thật đáng ngưỡng mộ! Tiếp tục phát huy nhé.
 8. 50

  1000 Likes

  1000 likes. Bạn đã được thích 1000 lần rồi. WOW!!
 9. 5

  Can't Stop! Ko dừng tay

  You've posted 100 messages. Bạn đã có 100 bài viết. Cố tiếp nhé.
 10. 30

  I LOVE IT! Yêu ThienDia

  Content you have posted has attracted 500 positive reactions.
 11. 1

  Keeps Coming Back | Bạn đã trở lại

  30 messages posted. You must like it here! Bạn có 30 bài đăng. Bạn thấy thích thiendia lắm!
 12. 1

  1 Like - Somebody Likes You - ai đó thích bài của bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
Bên trên Bottom